Transcreation

Wilt u uw Engelstalige marketingmateriaal aanpassen aan de belevingswereld van de Nederlandstalige lezer zonder een afzonderlijke campagne te moeten beginnen? De vrije vertaalvorm van transcreation biedt in zo'n geval uitkomst.

Bij transcreation staat het beoogde doel van de tekst centraal en niet de brontekst zelf. De vertaler kan zich bij deze vertaaltechniek veel meer veroorloven dan bij een reguliere vertaling. Met schrappen, schrijven, herschrijven en/of hertalen bereikt de vertaler het beoogde doel en blijft de kernboodschap van de originele tekst behouden.

Vertaling of transcreation?

In de volgende gevallen is uw marketingmateriaal gebaat bij transcreation:

  • U wilt uw bedrijfsmotto, slogan of productspecifieke tagline laten vertalen
  • Uw tekst bevat cultuurafhankelijke elementen die na vertaling weinig tot de verbeelding spreken (denk aan verwijzingen naar het in Canada razendpopulaire ijshockey. De gemiddelde Nederlander zal daar een veel minder sterke gevoelswaarde bij hebben dan bijvoorbeeld bij voetbal
  • Uw tekst bevat cultuurafhankelijke elementen die na vertaling onduidelijk zijn voor de beoogde doelgroep (het heeft bijvoorbeeld weinig zin om knock-knock-jokes te vertalen. Deze moppen zijn in Amerika wijdverbreid en worden te pas en te onpas gebruikt. Bij Nederlanders zullen ze echter weinig effect sorteren. Dat komt deels omdat veel van de grap verloren gaat door de ontkrachting van woordspelingen, maar vooral omdat de gemiddelde Nederlander nauwelijks bekend is met dit concept)
  • Uw tekst is geschreven op rijm
  • U wilt u met een creatieve Nederlandse vertaling extra onderscheiden van de concurrentie. Dat kan een positief effect hebben op de vindbaarheid van uw website in zoekmachines en een hogere conversie geven

Tarieven voor transcreation

De tarievenpagina vermeldt de actuele prijzen die ik reken voor transcreation.

Bij transcreation van een motto, slogan of tagline lever ik een of twee alternatieve vertalingen, een korte verantwoording en een terugvertaling (backtranslation) van elk van deze opties als controlemiddel.